Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quản lý dự án xây dựng chuyên nghiệp PMP

Chủ đề
674
Bài viết
3,8K
Chủ đề
674
Bài viết
3,8K

Tổng mức đầu tư xây dựng

Chủ đề
458
Bài viết
3,2K
Chủ đề
458
Bài viết
3,2K

Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Chủ đề
993
Bài viết
5,2K
Chủ đề
993
Bài viết
5,2K
Top Bottom