Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đơn giá xây dựng công trình

N
Trả lời
1
Đọc
24K
M
Trả lời
2
Đọc
122K
T
Trả lời
1
Đọc
6K
ledinhdanang
T
Trả lời
0
Đọc
3K
tandao80
C
Trả lời
2
Đọc
9K
nhcuong.kttktc
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom