Định mức, giá xây dựng, chỉ số giá

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
N
Trả lời
2
Đọc
5.257
nhaviet
T
Trả lời
18
Đọc
4.579
Trả lời
2
Đọc
1.486
sxddienbien
G
Trả lời
1
Đọc
1.447
nguyentho
Trả lời
3
Đọc
2.002
khanhme01
Trả lời
1
Đọc
3.174
td.bitexco
L
Trả lời
10
Đọc
3.634
Thudao
H
Trả lời
2
Đọc
3.047
Ngoclan
N
Trả lời
1
Đọc
1.644
thangnt_ttd1
E
Trả lời
0
Đọc
1.670
eng.tuananh
C
Trả lời
3
Đọc
2.265
sxddienbien
T
Trả lời
4
Đọc
4.128
thuongevn
H
Trả lời
4
Đọc
2.808
hangocbinhlc_2007