Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức, giá xây dựng, chỉ số giá

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
C
Trả lời
0
Đọc
2K
cuongpy
P
Trả lời
1
Đọc
2K
C
Trả lời
1
Đọc
4K
Doimoi
N
Trả lời
2
Đọc
5K
nhaviet
T
Trả lời
18
Đọc
5K
Trả lời
2
Đọc
2K
sxddienbien
G
Trả lời
1
Đọc
2K
nguyentho
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom