Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các dữ liệu khác

Q
Trả lời
0
Đọc
2.262
quoccong
Trả lời
1
Đọc
2.129
Lagiangthon
H
Trả lời
7
Đọc
4.838
T
Trả lời
0
Đọc
3.540
tyanh