Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các phần mềm đang nghiên cứu, phát triển

Phần mềm Kế toán GXD

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phần mềm Dự án GXD

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2