Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chuẩn bị dự án: Lập, thẩm định và phê duyệt dự án

Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt DA

Chủ đề
783
Bài viết
5.365
Chủ đề
783
Bài viết
5.365

Dự án vốn ODA

Chủ đề
27
Bài viết
125
Chủ đề
27
Bài viết
125

Thi tuyển thiết kế kiến trúc

Chủ đề
21
Bài viết
100
Chủ đề
21
Bài viết
100

Dự án BOT, BT, PPP

Chủ đề
58
Bài viết
296
Chủ đề
58
Bài viết
296

Mẫu hồ sơ dự án

Chủ đề
9
Bài viết
25
Chủ đề
9
Bài viết
25