Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chuẩn bị dự án: Lập, thẩm định và phê duyệt dự án

Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt DA

Chủ đề
787
Bài viết
5.378
Chủ đề
787
Bài viết
5.378

Dự án vốn ODA

Chủ đề
31
Bài viết
129
Chủ đề
31
Bài viết
129

Thi tuyển thiết kế kiến trúc

Chủ đề
23
Bài viết
102
Chủ đề
23
Bài viết
102

Dự án BOT, BT, PPP

Chủ đề
59
Bài viết
303
Chủ đề
59
Bài viết
303

Mẫu hồ sơ dự án

Chủ đề
15
Bài viết
32
Chủ đề
15
Bài viết
32
Trả lời
121
Đọc
182.643