Công bố giá từ 2014 về trước

Năm 2014

Chủ đề
85
Bài viết
464
Chủ đề
85
Bài viết
464

Năm 2013

Chủ đề
78
Bài viết
562
Chủ đề
78
Bài viết
562

Năm 2012

Chủ đề
95
Bài viết
576
Chủ đề
95
Bài viết
576

Năm 2011

Chủ đề
86
Bài viết
615
Chủ đề
86
Bài viết
615

Năm 2009

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước.
Chủ đề
69
Bài viết
477
Chủ đề
69
Bài viết
477

Năm 2008

Công bố giá, thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2008 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước được sắp xếp theo từng địa phương.
Chủ đề
76
Bài viết
516
Chủ đề
76
Bài viết
516

Năm 2007

Nơi chứa các Công bố giá, Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2007 được phân loại theo từng địa phương trong cả nước.
Chủ đề
49
Bài viết
172
Chủ đề
49
Bài viết
172

Năm 2006

Nơi lưu trữ thông báo giá năm 2006 của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
34
Bài viết
90
Chủ đề
34
Bài viết
90

Từ 2005 về trước

Nơi lữu trữ các tài liệu thông báo giá từ năm 2005 trở về trước của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
14
Bài viết
31
Chủ đề
14
Bài viết
31