Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá từ 2017 về trước

Năm 2017

Chủ đề
14
Bài viết
16
Chủ đề
14
Bài viết
16

Năm 2016

Chủ đề
62
Bài viết
88
Chủ đề
62
Bài viết
88

Năm 2015

Chủ đề
80
Bài viết
167
Chủ đề
80
Bài viết
167

Năm 2014

Chủ đề
85
Bài viết
466
Chủ đề
85
Bài viết
466

Năm 2013

Chủ đề
78
Bài viết
566
Chủ đề
78
Bài viết
566

Năm 2012

Chủ đề
95
Bài viết
576
Chủ đề
95
Bài viết
576

Năm 2011

Chủ đề
86
Bài viết
615
Chủ đề
86
Bài viết
615

Năm 2009

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước.
Chủ đề
69
Bài viết
478
Chủ đề
69
Bài viết
478

Năm 2008

Công bố giá, thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2008 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước được sắp xếp theo từng địa phương.
Chủ đề
76
Bài viết
517
Chủ đề
76
Bài viết
517

Năm 2007

Nơi chứa các Công bố giá, Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2007 được phân loại theo từng địa phương trong cả nước.
Chủ đề
49
Bài viết
171
Chủ đề
49
Bài viết
171

Năm 2006

Nơi lưu trữ thông báo giá năm 2006 của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
34
Bài viết
90
Chủ đề
34
Bài viết
90

Từ 2005 về trước

Nơi lữu trữ các tài liệu thông báo giá từ năm 2005 trở về trước của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
14
Bài viết
31
Chủ đề
14
Bài viết
31
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom