Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu

Chủ đề
191
Bài viết
927
Chủ đề
191
Bài viết
927

Đánh giá hồ sơ thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
Chủ đề
890
Bài viết
5.285
Chủ đề
890
Bài viết
5.285
Chủ đề
628
Bài viết
3.539

Các vấn đề khác về đấu thầu

Chủ đề
90
Bài viết
277
Chủ đề
90
Bài viết
277