Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Địa phương ban hành

Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng công trình của các địa phương.
Trả lời
3
Đọc
1.830
tobiasthuyloi
Trả lời
97
Đọc
42.505
anhtuanhaisu