Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

N
Trả lời
7
Đọc
30.448
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
0
Đọc
13.964
A
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
0
Đọc
5.357
anhtuanhaisu
X
Trả lời
0
Đọc
6.075
xman
Trả lời
0
Đọc
14.438
Trả lời
0
Đọc
15.867