Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

Trả lời
7
Đọc
30.782
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
0
Đọc
14.232
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
0
Đọc
5.614
anhtuanhaisu
Trả lời
0
Đọc
6.318
xman
Trả lời
0
Đọc
14.703
Trả lời
0
Đọc
16.147