Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức, giá xây dựng, chỉ số giá

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
C
Trả lời
0
Đọc
2.283
cuongpy
P
Trả lời
1
Đọc
1.674
C
Trả lời
1
Đọc
3.893
Doimoi
Y
Trả lời
6
Đọc
3.251
N
Trả lời
2
Đọc
5.368
nhaviet
T
Trả lời
18
Đọc
4.860
Trả lời
2
Đọc
1.617
sxddienbien
G
Trả lời
1
Đọc
1.541
nguyentho
Trả lời
3
Đọc
2.137
khanhme01
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên