Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu

Định mức, giá xây dựng, chỉ số giá

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
Chủ đề
1.734
Bài viết
8.542
Chủ đề
1.734
Bài viết
8.542

Mẫu dự toán công trình

Chủ đề
91
Bài viết
317
Chủ đề
91
Bài viết
317

Điều chỉnh dự toán

Chủ đề
218
Bài viết
1.217
Chủ đề
218
Bài viết
1.217
Trả lời
38
Đọc
150.243
Trả lời
56
Đọc
40.730
Trả lời
9
Đọc
76.415
Trả lời
3
Đọc
41.817
levinhxd
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
9
Đọc
28.737
levinhxd