Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu

Định mức, giá xây dựng, chỉ số giá

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
Chủ đề
1.727
Bài viết
8.527
Chủ đề
1.727
Bài viết
8.527

Điều chỉnh dự toán

Chủ đề
217
Bài viết
1.216
Chủ đề
217
Bài viết
1.216
L
Trả lời
38
Đọc
149.812
L
Trả lời
56
Đọc
40.176
L
Trả lời
9
Đọc
76.099
L
Trả lời
3
Đọc
41.491
levinhxd
L
  • Dán lên cao
  • Đã khóa
Trả lời
9
Đọc
28.350
levinhxd