Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá và chi phí xây dựng

Định mức dự toán

Chủ đề
410
Bài viết
1.352
Chủ đề
410
Bài viết
1.352

Giá nhân công

Chủ đề
289
Bài viết
2.174
Chủ đề
289
Bài viết
2.174

Giá ca máy

Chủ đề
225
Bài viết
933
Chủ đề
225
Bài viết
933

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Chủ đề
53
Bài viết
204
Chủ đề
53
Bài viết
204

Đơn giá đất

Chủ đề
67
Bài viết
215
Chủ đề
67
Bài viết
215

Cước vận chuyển

Chủ đề
98
Bài viết
360
Chủ đề
98
Bài viết
360