Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hoạt động diễn đàn

Góp ý phát triển diễn đàn

Góp ý phát triển GXD, góp ý cho nhau, góp ý thành viên BQL
Chủ đề
41
Bài viết
172
Chủ đề
41
Bài viết
172