Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu

S
Trả lời
0
Đọc
2K
soidaxaydung
S
C
Trả lời
1
Đọc
3K
mrchinhsach
M
C
Trả lời
0
Đọc
4K
chuyengiadauthau
C
C
Trả lời
0
Đọc
3K
chuyengiadauthau
C
C
Trả lời
0
Đọc
6K
chuyengiadauthau
C
C
Trả lời
0
Đọc
2K
chuyengiadauthau
C
C
Trả lời
0
Đọc
3K
chuyengiadauthau
C
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom