Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Lập, thẩm định, phê duyệt DA

B
Trả lời
8
Đọc
3K
D
Trả lời
5
Đọc
4K
DO AN DUC
D
L
Trả lời
8
Đọc
6K
P
Trả lời
2
Đọc
2K
minhtuong
M
D
Trả lời
4
Đọc
3K
Doimoi
D
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom