Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mua sắm và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

G
Trả lời
9
Đọc
3K
Phugia
K
Trả lời
13
Đọc
5K
sonbac
Trả lời
2
Đọc
3K
ylangylang2004
V
Trả lời
1
Đọc
2K
Hiter
V
Trả lời
13
Đọc
5K
Doimoi
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom