Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mua sắm và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

G
Trả lời
9
Đọc
3.270
Phugia
K
Trả lời
13
Đọc
4.755
sonbac
Trả lời
2
Đọc
3.189
ylangylang2004
V
Trả lời
1
Đọc
2.398
Hiter
V
Trả lời
13
Đọc
4.580
Doimoi
C
Trả lời
2
Đọc
2.921
Doimoi
V
Trả lời
34
Đọc
8.877
Doimoi
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên