Nghiên cứu và Triển khai (R&D)

Công nghệ mới

Giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất, thi công xây dựng... đấy mạnh năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ phát triển đất nước.
Chủ đề
65
Bài viết
137
Chủ đề
65
Bài viết
137

Sáng kiến mới, ý tưởng mới

Các sáng kiến, ý tưởng cho mục tiêu phát triển sản xuất, ngành xây dựng, kinh doanh, thương mại, hợp tác...
Chủ đề
34
Bài viết
133
Chủ đề
34
Bài viết
133
R
Trả lời
0
Đọc
5.936
robinatri
D
Trả lời
15
Đọc
6.684
V
Trả lời
0
Đọc
2.855
vohoanhai
Y
Trả lời
0
Đọc
3.355
yukal
C
Trả lời
0
Đọc
4.237
cobavn
Trả lời
7
Đọc
8.646
daidautao
T
Trả lời
0
Đọc
6.674
td.bitexco
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD