Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu trong BIM

Phần mềm thiết kế kết cấu

SAP 2000, ETABS, SAFE,...
Chủ đề
148
Bài viết
756
Chủ đề
148
Bài viết
756

Nền móng, địa kỹ thuật

Chủ đề
18
Bài viết
110
Chủ đề
18
Bài viết
110

Phần mềm thiết kế cơ & điện

Chủ đề
9
Bài viết
30
Chủ đề
9
Bài viết
30

Các phần mềm khác

Chủ đề
59
Bài viết
234
Chủ đề
59
Bài viết
234