Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu trong BIM

P
Trả lời
0
Đọc
1K
pearlove2
P
T
Trả lời
4
Đọc
28K
Loan Anh
L
L
Trả lời
0
Đọc
3K
Leica
L
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom