Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

QS, QA/QC, Project Management Ebooks

Tài liệu Quản lý dự án
B
Trả lời
0
Đọc
2K
Binh
B
T
Trả lời
5
Đọc
7K
lqtvic
L
Trả lời
1
Đọc
4K
xuanthanh6x
X
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom