Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu

Giám sát thi công xây dựng

Chủ đề
107
Bài viết
501
Chủ đề
107
Bài viết
501

An toàn lao động, môi trường

Chủ đề
34
Bài viết
90
Chủ đề
34
Bài viết
90