Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thanh quyết toán hợp đồng, vốn đầu tư

Thanh toán hợp đồng; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

Quyết toán hợp đồng

Quyết toán A - B
Chủ đề
119
Bài viết
982
Chủ đề
119
Bài viết
982

Quyết toán vốn đầu tư

Chủ đề
217
Bài viết
1.656
Chủ đề
217
Bài viết
1.656