Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thi công xây dựng công trình

Kỹ thuật thi công

Chủ đề
216
Bài viết
689
Chủ đề
216
Bài viết
689

Biện pháp thi công

Chủ đề
525
Bài viết
2.611
Chủ đề
525
Bài viết
2.611

Quy trình, công nghệ thi công

Chủ đề
11
Bài viết
16
Chủ đề
11
Bài viết
16

Kế hoạch, tiến độ thi công

Chủ đề
28
Bài viết
71
Chủ đề
28
Bài viết
71