Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

H
Trả lời
0
Đọc
364
huuhoa
D
Trả lời
0
Đọc
484
doanquang.pham
C
Trả lời
0
Đọc
392
cuongtk07
M
Trả lời
0
Đọc
334
maidang
N
Trả lời
0
Đọc
374
nautinus
L
Trả lời
0
Đọc
433
LE ANH TUAN
Trả lời
1
Đọc
357
bintobotin
S
Trả lời
0
Đọc
470
songuku
Q
Trả lời
0
Đọc
393
quyetxd
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom