Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

L
Trả lời
0
Đọc
363
lestrong
K
Trả lời
0
Đọc
363
khanh02
K
Trả lời
0
Đọc
362
khanh02
K
Trả lời
0
Đọc
364
khanhme01
A
Trả lời
0
Đọc
427
anhtuanhaisu
A
Trả lời
1
Đọc
334
anhtuanhaisu
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom