Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn khác

D
Trả lời
0
Đọc
3K
dunghv_trong@yahoo
D
T
Trả lời
2
Đọc
4K
K
Trả lời
3
Đọc
8K
H
Trả lời
0
Đọc
2K
hoabachhop
H
C
Trả lời
8
Đọc
11K
Pham cuu long
P
P
Trả lời
1
Đọc
3K
nautinus
N
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom