Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

H
Trả lời
0
Đọc
269
huuhoa
D
Trả lời
0
Đọc
396
doanquang.pham
C
Trả lời
0
Đọc
257
cuongtk07
M
Trả lời
0
Đọc
253
maidang
N
Trả lời
0
Đọc
242
nautinus
L
Trả lời
0
Đọc
328
LE ANH TUAN
Trả lời
1
Đọc
263
bintobotin
S
Trả lời
0
Đọc
363
songuku
Q
Trả lời
0
Đọc
253
quyetxd