Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

H
Trả lời
0
Đọc
366
huuhoa
H
D
Trả lời
0
Đọc
489
doanquang.pham
D
C
Trả lời
0
Đọc
395
cuongtk07
C
M
Trả lời
0
Đọc
336
maidang
M
N
Trả lời
0
Đọc
378
nautinus
N
L
Trả lời
0
Đọc
435
LE ANH TUAN
L
Trả lời
1
Đọc
362
bintobotin
B
S
Trả lời
0
Đọc
474
songuku
S
Q
Trả lời
0
Đọc
399
quyetxd
Q
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom