Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Trả lời
0
Đọc
411
doanquang.pham
Trả lời
0
Đọc
268
cuongtk07
Trả lời
0
Đọc
264
maidang
Trả lời
0
Đọc
253
nautinus
Trả lời
0
Đọc
338
LE ANH TUAN
Trả lời
1
Đọc
274
bintobotin
Trả lời
0
Đọc
383
songuku
Trả lời
0
Đọc
259
quyetxd