Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Trả lời
0
Đọc
273
lestrong
Trả lời
0
Đọc
275
khanh02
Trả lời
0
Đọc
274
khanh02
Trả lời
0
Đọc
240
khanhme01
Trả lời
0
Đọc
282
anhtuanhaisu
Trả lời
1
Đọc
263
anhtuanhaisu