Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

L
Trả lời
0
Đọc
255
lestrong
K
Trả lời
0
Đọc
267
khanh02
K
Trả lời
0
Đọc
269
khanh02
K
Trả lời
0
Đọc
224
khanhme01
A
Trả lời
0
Đọc
269
anhtuanhaisu
A
Trả lời
1
Đọc
258
anhtuanhaisu