Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

P
Trả lời
0
Đọc
354
PhamDuyLiem
P
L
Trả lời
0
Đọc
373
lestrong
L
K
Trả lời
0
Đọc
370
khanh02
K
K
Trả lời
0
Đọc
377
khanh02
K
K
Trả lời
0
Đọc
378
khanhme01
K
A
Trả lời
0
Đọc
437
anhtuanhaisu
A
A
Trả lời
1
Đọc
342
anhtuanhaisu
A
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom