Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án

Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án

Định giá xây dựng

Nghiệp vụ định giá xây dựng, kỹ sư định giá
Chủ đề
273
Bài viết
1.108
Chủ đề
273
Bài viết
1.108
Trả lời
181
Đọc
145.867