Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án

Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án
H
Trả lời
1
Đọc
4K
H
Trả lời
2
Đọc
2K
happy
H
Trả lời
2
Đọc
2K
minhtuong
M
N
Trả lời
4
Đọc
2K
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom