Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vật liệu hệ thống kỹ thuật công trình

Cấp thoát nước

Chủ đề
233
Bài viết
672
Chủ đề
233
Bài viết
672

Thông gió và điều hòa không khí

Chủ đề
74
Bài viết
303
Chủ đề
74
Bài viết
303

Hệ thống quản lý tòa nhà

Chủ đề
27
Bài viết
152
Chủ đề
27
Bài viết
152

An ninh và thông tin liên lạc

Chủ đề
31
Bài viết
55
Chủ đề
31
Bài viết
55