Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vật liệu hệ thống kỹ thuật công trình

Cấp thoát nước

Chủ đề
237
Bài viết
676
Chủ đề
237
Bài viết
676

Phòng cháy chữa cháy

Chủ đề
197
Bài viết
768
Chủ đề
197
Bài viết
768

Thang máy và thang cuốn

Chủ đề
58
Bài viết
134
Chủ đề
58
Bài viết
134

Hệ thống quản lý tòa nhà

Chủ đề
27
Bài viết
152
Chủ đề
27
Bài viết
152

An ninh và thông tin liên lạc

Chủ đề
31
Bài viết
55
Chủ đề
31
Bài viết
55