Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vật liệu hệ thống kỹ thuật công trình

Điện và chống sét

Chủ đề
220
Bài viết
965
Chủ đề
220
Bài viết
965

Cấp thoát nước

Chủ đề
268
Bài viết
712
Chủ đề
268
Bài viết
712

Phòng cháy chữa cháy

Chủ đề
260
Bài viết
797
Chủ đề
260
Bài viết
797
Chủ đề
41
Bài viết
47

Thông gió và điều hòa không khí

Chủ đề
106
Bài viết
342
Chủ đề
106
Bài viết
342

Thang máy và thang cuốn

Chủ đề
67
Bài viết
142
Chủ đề
67
Bài viết
142

Hệ thống quản lý tòa nhà

Chủ đề
25
Bài viết
149
Chủ đề
25
Bài viết
149

Âm thanh, ánh sáng, cách âm, cách nhiệt

Chủ đề
16
Bài viết
21
Chủ đề
16
Bài viết
21
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom