Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Word, Excel, PowerPoint

Microsoft Excel

Chủ đề
169
Bài viết
1.001
Chủ đề
169
Bài viết
1.001

Microsoft Word

Chủ đề
51
Bài viết
237
Chủ đề
51
Bài viết
237

Microsoft Powerpoint

Chủ đề
11
Bài viết
26
Chủ đề
11
Bài viết
26
Trả lời
7
Đọc
13.173