Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #2

 1. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 2. phamdinhtuan.dc37

  Thành viên mới
  33
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 3. hvhanh

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 4. minhtudadangky

  Thành viên có triển vọng
  36
  • Bài viết
   8
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   3
 5. Thanhpc30303

  Thành viên nhiều triển vọng
  29
  • Bài viết
   10
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   3
 6. thanhuce

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 7. begin3d

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 8. n_v_n

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   21
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 9. daittx

  Thành viên rất triển vọng
  29
  • Bài viết
   27
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   8
 10. feiyuling

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   28
  • Thích
   19
  • Điểm thành tích
   3
 11. mucdichcuatoi

  Thành viên năng động
  46
  • Bài viết
   56
  • Thích
   5
  • Điểm thành tích
   8
 12. haiduongkt1205

  Thành viên mới
  39
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 13. maianhtuanxd

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 14. thanhthuy99a

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 15. phamquanghuy80

  Thành viên có triển vọng
  38
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 16. nqduong

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   60
  • Thích
   112
  • Điểm thành tích
   33
 17. Manhcuongxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   7
  • Điểm thành tích
   3
 18. gamgiaxaydung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   6
  • Điểm thành tích
   3
 19. VanToanGXD

  Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
  • Bài viết
   733
  • Resources
   2
  • Thích
   877
  • Điểm thành tích
   93
 20. tranvanchau

  Thành viên quan trọng (VIP)
  • Bài viết
   420
  • Thích
   443
  • Điểm thành tích
   63
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên