Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #2

 1. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 2. phamdinhtuan.dc37

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 3. hvhanh

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 4. minhtudadangky

  Thành viên có triển vọng
  35
  • Bài viết
   8
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 5. Thanhpc30303

  Thành viên nhiều triển vọng
  28
  • Bài viết
   10
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 6. thanhuce

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 7. begin3d

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 8. n_v_n

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   21
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 9. daittx

  Thành viên rất triển vọng
  28
  • Bài viết
   29
  • Thích
   2
  • Điểm
   8
 10. feiyuling

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   28
  • Thích
   19
  • Điểm
   3
 11. mucdichcuatoi

  Thành viên năng động
  45
  • Bài viết
   57
  • Thích
   5
  • Điểm
   8
 12. haiduongkt1205

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 13. maianhtuanxd

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 14. thanhthuy99a

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 15. phamquanghuy80

  Thành viên có triển vọng
  37
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 16. nqduong

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   60
  • Thích
   112
  • Điểm
   33
 17. Manhcuongxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   7
  • Điểm
   3
 18. gamgiaxaydung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   6
  • Điểm
   3
 19. VanToanGXD

  Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
  • Bài viết
   738
  • Thích
   885
  • Điểm
   93
 20. tranvanchau

  Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
  • Bài viết
   430
  • Thích
   453
  • Điểm
   63