Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. vuquanghuy

  Thành viên mới
  33
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 2. quyenuct

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 3. maitronghoa_1991

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 4. hieu_cd5

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 5. Hoangviet88

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 6. nhoclomcom

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 7. volieu

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 8. hnphap

  Thành viên mới
  26
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 9. xuantungvtk1

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 10. N.Mon

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 11. viethoan82

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 12. voloi00

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 13. lenguyet15

  Thành viên mới
  39
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 14. hochutich

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 15. vancuong51

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 16. lamngoctien87

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 17. thanhhalove

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 18. tuannguyencg1

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 19. langchang

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 20. xuanvuong_ksxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 21. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 22. nguyen xuan cong

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 23. nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 24. csamcoct3kieu

  Thành viên mới
  43
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 25. minhtrangxd

  Thành viên mới
  33
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 26. congdanhmb

  Thành viên mới
  48
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 27. khoatran_85

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 28. kieuthanh93

  Thành viên mới
  25
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 29. dinhtuan_99

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 30. trinh nguyet hoa

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 31. nguyen_hieu

  Thành viên mới
  43
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 32. tuandb88

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 33. nguyenkha90

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 34. ruabien148

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 35. chatter

  Thành viên mới
  33
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 36. sunlight

  Thành viên nhiều triển vọng
  34
  • Bài viết
   10
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 37. crazygiant

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 38. Thang Pham

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   73
  • Thích
   56
  • Điểm thành tích
   18
 39. bacthao

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 40. duongchau12

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 41. tuananhcdb2008

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 42. thangqt

  Thành viên mới
  39
  • Bài viết
   4
  • Thích
   3
  • Điểm thành tích
   3
 43. danhluu

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 44. tuanht150486

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   13
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 45. n_v_n

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   21
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 46. streetjoker

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 47. huynhminhtriet

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 48. evernew

  Thành viên mới
  45
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 49. hvkdra

  Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
  • Bài viết
   39
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   6
 50. nghiale40c2

  Thành viên có triển vọng
  45
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên