Members Who Liked Message #1

Chủ đề:
Tập 3 - Lý thuyết và các bài tập thực hành bóc khối lượng, lập giá thầu, lập dự toán - sử dụng Dự th
 1. 31/8/17

  vuquanghuy

  Thành viên mới
  , 31
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. 20/7/17

  quyenuct

  Thành viên mới
  , 28
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. 7/7/17

  maitronghoa_1991

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. 15/6/17

  hieu_cd5

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 5. 10/6/17

  Hoangviet88

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. 21/5/17

  nhoclomcom

  Thành viên mới
  , 28
  Bài viết:
  5
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 7. 21/5/17

  volieu

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. 26/2/17

  hnphap

  Thành viên mới
  , Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. 24/2/17

  xuantungvtk1

  Thành viên mới
  , Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. 10/1/17

  N.Mon

  Thành viên mới
  , Nữ, 26
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. 23/12/16

  viethoan82

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. 26/9/16

  voloi00

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. 9/9/16

  lenguyet15

  Thành viên mới
  , Nữ, 38
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. 19/8/16

  hochutich

  Thành viên mới
  , Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. 25/4/16

  vancuong51

  Thành viên mới
  , 28
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. 26/3/16

  lamngoctien87

  Thành viên mới
  , 30
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. 10/3/16

  thanhhalove

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. 24/2/16

  tuannguyencg1

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. 28/11/15

  langchang

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. 8/10/15

  xuanvuong_ksxd

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. 6/9/15

  nhatnx73

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 22. 20/8/15

  nguyen xuan cong

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. 12/8/15

  nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  , 29
  Bài viết:
  3
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 24. 3/7/15

  csamcoct3kieu

  Thành viên mới
  , Nam, 42
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. 18/6/15

  minhtrangxd

  Thành viên mới
  , 31
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 26. 29/5/15

  congdanhmb

  Thành viên mới
  , 47
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 27. 22/5/15

  khoatran_85

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 28. 12/5/15

  kieuthanh93

  Thành viên mới
  , Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. 11/5/15

  dinhtuan_99

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. 30/4/15

  trinh nguyet hoa

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. 15/4/15

  nguyen_hieu

  Thành viên mới
  , 41
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. 14/4/15

  tuandb88

  Thành viên mới
  , 29
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. 7/4/15

  nguyenkha90

  Thành viên mới
  , 27
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 34. 10/3/15

  ruabien148

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. 15/1/15

  chatter

  Thành viên mới
  , 31
  Bài viết:
  3
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 36. 11/1/15

  sunlight

  Thành viên nhiều triển vọng
  , 33
  Bài viết:
  11
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 37. 31/12/14

  crazygiant

  Thành viên mới
  Bài viết:
  3
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 38. 30/12/14

  Thang Pham

  Nhân viên Công ty Giá Xây Dựng
  Bài viết:
  84
  Số lượt thích:
  74
  Điểm thành tích:
  18
 39. 25/12/14

  bacthao

  Thành viên mới
  , 36
  Bài viết:
  4
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 40. 15/12/14

  duongchau12

  Thành viên mới
  Bài viết:
  8
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 41. 4/12/14

  tuananhcdb2008

  Thành viên mới
  Bài viết:
  7
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 42. 28/11/14

  thangqt

  Thành viên mới
  , 37
  Bài viết:
  4
  Số lượt thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 43. 24/11/14

  danhluu

  Thành viên mới
  Bài viết:
  7
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 44. 24/11/14

  tuanht150486

  Thành viên nhiều triển vọng
  Bài viết:
  13
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 45. 24/11/14

  n_v_n

  Thành viên nhiều triển vọng
  Bài viết:
  21
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 46. 20/11/14

  streetjoker

  Thành viên mới
  , 29
  Bài viết:
  2
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 47. 20/11/14

  huynhminhtriet

  Thành viên mới
  , 30
  Bài viết:
  2
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 48. 20/11/14

  evernew

  Thành viên mới
  , 43
  Bài viết:
  4
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 49. 19/11/14

  hvkdra

  Thành viên nhiều triển vọng
  Bài viết:
  39
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 50. 17/11/14

  nghiale40c2

  Thành viên mới
  , 44
  Bài viết:
  9
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 51. 15/11/14

  ddhauxd

  Thành viên mới
  Bài viết:
  8
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 52. 15/11/14

  hoanguyen90

  Thành viên mới
  Bài viết:
  9
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 53. 13/11/14

  Shjn

  Thành viên mới
  , 24
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 54. 11/11/14

  xdbendep

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 55. 11/11/14

  huyrinoa

  Thành viên mới
  Bài viết:
  2
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 56. 10/11/14

  DaicaPMU

  Thành viên nhiều triển vọng
  , 31
  Bài viết:
  32
  Số lượt thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8
 57. 10/11/14

  thieumanh

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 58. 10/11/14

  van duc chi

  Thành viên mới
  , 30
  Bài viết:
  6
  Số lượt thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
 59. 10/11/14

  natuan106

  Thành viên mới
  , 32
  Bài viết:
  1
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 60. 10/11/14

  thaiduylam

  Thành viên nhiều triển vọng
  , 40
  Bài viết:
  45
  Số lượt thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8