Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. vuquanghuy

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. quyenuct

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. maitronghoa_1991

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 4. hieu_cd5

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 5. Hoangviet88

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 6. nhoclomcom

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 7. volieu

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 8. hnphap

  Thành viên mới
  25
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 9. xuantungvtk1

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 10. N.Mon

  Thành viên mới
  26
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 11. viethoan82

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 12. voloi00

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 13. lenguyet15

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 14. hochutich

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 15. vancuong51

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 16. lamngoctien87

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 17. thanhhalove

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 18. tuannguyencg1

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 19. langchang

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 20. xuanvuong_ksxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 21. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 22. nguyen xuan cong

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 23. nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 24. csamcoct3kieu

  Thành viên mới
  42
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 25. minhtrangxd

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 26. congdanhmb

  Thành viên mới
  47
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 27. khoatran_85

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 28. kieuthanh93

  Thành viên mới
  24
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 29. dinhtuan_99

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 30. trinh nguyet hoa

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 31. nguyen_hieu

  Thành viên mới
  42
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 32. tuandb88

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 33. nguyenkha90

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 34. ruabien148

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 35. chatter

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 36. sunlight

  Thành viên nhiều triển vọng
  33
  • Bài viết
   11
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 37. crazygiant

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 38. Thang Pham

  Nhân viên Công ty Giá Xây Dựng
  • Bài viết
   74
  • Thích
   56
  • Điểm
   18
 39. bacthao

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 40. duongchau12

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 41. tuananhcdb2008

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 42. thangqt

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   4
  • Thích
   3
  • Điểm
   3
 43. danhluu

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 44. tuanht150486

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   13
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 45. n_v_n

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   21
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 46. streetjoker

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 47. huynhminhtriet

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 48. evernew

  Thành viên mới
  44
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 49. hvkdra

  Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
  • Bài viết
   39
  • Thích
   0
  • Điểm
   6
 50. nghiale40c2

  Thành viên có triển vọng
  44
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm
   1