Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. thuyetdhv

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 2. traihungyen1985

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 3. huynqt1

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 4. nvkhoa06

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 5. hieu_cd5

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 6. Hoangviet88

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 7. ks.thuong.evnic

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 8. rabbithunter

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 9. viethoan82

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 10. voloi00

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 11. hochutich

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 12. tuannguyencg1

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 13. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 14. nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 15. tiencm

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 16. Tanksdb05

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 17. gtm

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 18. tuananhcdb2008

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 19. daittx

  Thành viên rất triển vọng
  29
  • Bài viết
   27
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   8
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên