Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. thuyetdhv

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. traihungyen1985

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. huynqt1

  Thành viên mới
  26
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 4. nvkhoa06

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 5. hieu_cd5

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 6. Hoangviet88

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 7. ks.thuong.evnic

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 8. rabbithunter

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 9. viethoan82

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 10. voloi00

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 11. hochutich

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 12. tuannguyencg1

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 13. nhatnx73

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 14. nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 15. tiencm

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 16. Tanksdb05

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 17. gtm

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 18. tuananhcdb2008

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 19. daittx

  Thành viên rất triển vọng
  28
  • Bài viết
   29
  • Thích
   2
  • Điểm
   8