Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. hvt728

  Thành viên mới
  30 đến từ ha noi
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. hnam3091

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. minhhai904

  Thành viên mới
  20
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 4. thangcudanhchan

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 5. lntruong89

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 6. ttt0803

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 7. tranminhquyet23081989

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 8. tranngoc

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 9. thaivinhxdvn

  Thành viên mới
  35
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 10. duc tam

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 11. mdhaucdb

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 12. duykhanh_c1

  Thành viên mới
  26
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 13. tinhnguyenvan

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 14. Quốc Cường licogi19

  Thành viên mới
  35
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 15. ngvietdao_xddhv

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 16. Tai Tri

  Thành viên rất triển vọng
  51
  • Bài viết
   21
  • Thích
   8
  • Điểm
   3
 17. quantdxd

  Thành viên mới
  55
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 18. thanhhaixddd

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 19. teyu

  Thành viên có triển vọng
  36
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 20. vinhtocdo

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   19
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 21. trungtin1989

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 22. huulucxd

  Thành viên nhiều triển vọng
  31
  • Bài viết
   18
  • Thích
   6
  • Điểm
   3
 23. nguyen thi hue

  Thành viên có triển vọng
  36
  • Bài viết
   9
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 24. cong_balang

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 25. hunghec

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 26. duongchau12

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 27. locphu6113

  Thành viên rất năng động
  • Bài viết
   100
  • Thích
   1
  • Điểm
   18
 28. ongcusike

  Thành viên có triển vọng
  33
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 29. levantusyt

  Thành viên có triển vọng
  50
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 30. trantoanncc

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 31. danhluu

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 32. nemokendy

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 33. Vu_Hung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 34. ngan3k

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 35. namcuoi

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 36. nguyennhoquang1984

  Thành viên mới
  33
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 37. vodang240

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 38. cuonglien

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 39. sauriengbuon

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 40. pmtuan2007

  Thành viên mới
  40
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 41. Huyla

  Thành viên nhiều triển vọng
  46
  • Bài viết
   11
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 42. minhdang111hn@yahoo.com

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 43. nguoibianno1

  Thành viên rất triển vọng
  42
  • Bài viết
   26
  • Thích
   6
  • Điểm
   8
 44. cuki

  Thành viên rất triển vọng
  33
  • Bài viết
   27
  • Thích
   6
  • Điểm
   3
 45. phamnguyenngoc

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 46. nqduong

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   60
  • Thích
   112
  • Điểm
   33
 47. quynhanh2010

  Thành viên mới
  37 đến từ Tp.HCM
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 48. AmTKH

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 49. homepage

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   14
  • Thích
   8
  • Điểm
   3
 50. tuanxdico

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   4
  • Thích
   3
  • Điểm
   3