Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. hvt728

  Thành viên mới
  31 đến từ ha noi
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 2. hnam3091

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 3. minhhai904

  Thành viên mới
  21
  • Bài viết
   1
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   1
 4. thangcudanhchan

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 5. lntruong89

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 6. ttt0803

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 7. tranminhquyet23081989

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 8. tranngoc

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 9. thaivinhxdvn

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 10. duc tam

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 11. mdhaucdb

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 12. duykhanh_c1

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 13. tinhnguyenvan

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 14. Quốc Cường licogi19

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 15. ngvietdao_xddhv

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 16. Tai Tri

  Thành viên rất triển vọng
  52
  • Bài viết
   20
  • Thích
   8
  • Điểm thành tích
   3
 17. quantdxd

  Thành viên mới
  56
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 18. thanhhaixddd

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 19. teyu

  Thành viên có triển vọng
  37
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 20. vinhtocdo

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   19
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   3
 21. trungtin1989

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 22. huulucxd

  Thành viên nhiều triển vọng
  32
  • Bài viết
   18
  • Thích
   6
  • Điểm thành tích
   3
 23. nguyen thi hue

  Thành viên có triển vọng
  37
  • Bài viết
   9
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   3
 24. cong_balang

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 25. hunghec

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 26. duongchau12

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 27. locphu6113

  Thành viên rất năng động
  • Bài viết
   100
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   18
 28. ongcusike

  Thành viên có triển vọng
  34
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 29. levantusyt

  Thành viên có triển vọng
  51
  • Bài viết
   8
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 30. trantoanncc

  Thành viên có triển vọng
  30
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 31. danhluu

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 32. nemokendy

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 33. Vu_Hung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 34. ngan3k

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 35. namcuoi

  Thành viên mới
  39
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 36. nguyennhoquang1984

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 37. vodang240

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 38. cuonglien

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 39. sauriengbuon

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 40. pmtuan2007

  Thành viên mới
  41
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 41. Huyla

  Thành viên nhiều triển vọng
  47
  • Bài viết
   11
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 42. minhdang111hn@yahoo.com

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 43. nguoibianno1

  Thành viên rất triển vọng
  43
  • Bài viết
   26
  • Thích
   6
  • Điểm thành tích
   8
 44. cuki

  Thành viên rất triển vọng
  33
  • Bài viết
   27
  • Thích
   6
  • Điểm thành tích
   3
 45. phamnguyenngoc

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 46. nqduong

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   60
  • Thích
   112
  • Điểm thành tích
   33
 47. quynhanh2010

  Thành viên mới
  38 đến từ Tp.HCM
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 48. AmTKH

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 49. DaoDuyHai

  Quản trị viên
  • Bài viết
   28
  • Thích
   18
  • Điểm thành tích
   3
 50. tuanxdico

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   4
  • Thích
   3
  • Điểm thành tích
   3
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên