Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #2

 1. hnam3091

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. thangcudanhchan

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. thaivinhxdvn

  Thành viên mới
  35
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 4. thanhngan1083

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 5. rugavinadl

  Thành viên mới
  38
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 6. vuthao32

  Thành viên nhiều triển vọng
  40
  • Bài viết
   15
  • Thích
   5
  • Điểm
   3
 7. toangia

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   1
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 8. nhokcute

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 9. duonghuynhhai

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 10. violon135

  Thành viên mới
  41
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 11. vinhtocdo

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   19
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 12. trungtin1989

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 13. cong_balang

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 14. hungmanhtran

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 15. dungtranvn

  Thành viên nhiều triển vọng
  35
  • Bài viết
   12
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 16. ongcusike

  Thành viên có triển vọng
  33
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 17. 597335

  Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
  28
  • Bài viết
   453
  • Thích
   378
  • Điểm
   63
 18. leolovebaby

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 19. Vu_Hung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 20. tuanht150486

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   13
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 21. hatuanduong

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 22. trantoanncc

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 23. sauriengbuon

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 24. pmtuan2007

  Thành viên mới
  40
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 25. phamtu99

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 26. hoanguyen90

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 27. AmTKH

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 28. thamgiahoctap

  Thành viên rất triển vọng
  đến từ Không cố định
  • Bài viết
   27
  • Thích
   7
  • Điểm
   3
 29. haiquyppl1984

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 30. hoangphuhanh

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 31. vantaiht

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 32. leQuyet

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 33. trinhtuong

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 34. einstein_1789

  Thành viên có triển vọng
  30
  • Bài viết
   7
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 35. cem.nuce

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm
   3