Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #2

 1. hnam3091

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 2. thangcudanhchan

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 3. thaivinhxdvn

  Thành viên mới
  36
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 4. thanhngan1083

  Thành viên mới
  35
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 5. rugavinadl

  Thành viên mới
  39
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 6. vuthao32

  Thành viên nhiều triển vọng
  41
  • Bài viết
   15
  • Thích
   5
  • Điểm thành tích
   3
 7. toangia

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   1
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 8. nhokcute

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 9. duonghuynhhai

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 10. violon135

  Thành viên mới
  42
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 11. vinhtocdo

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   19
  • Thích
   2
  • Điểm thành tích
   3
 12. trungtin1989

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 13. cong_balang

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 14. hungmanhtran

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 15. dungtranvn

  Thành viên nhiều triển vọng
  36
  • Bài viết
   12
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 16. ongcusike

  Thành viên có triển vọng
  34
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 17. 597335

  Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
  29
  • Bài viết
   452
  • Thích
   369
  • Điểm thành tích
   63
 18. leolovebaby

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 19. Vu_Hung

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 20. tuanht150486

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   13
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 21. hatuanduong

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 22. trantoanncc

  Thành viên có triển vọng
  30
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 23. sauriengbuon

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 24. pmtuan2007

  Thành viên mới
  41
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 25. phamtu99

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 26. hoanguyen90

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   9
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 27. AmTKH

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   6
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 28. thamgiahoctap

  Thành viên rất triển vọng
  đến từ Không cố định
  • Bài viết
   27
  • Thích
   7
  • Điểm thành tích
   3
 29. haiquyppl1984

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 30. hoangphuhanh

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 31. vantaiht

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 32. leQuyet

  Thành viên có triển vọng
  28
  • Bài viết
   7
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 33. trinhtuong

  Thành viên mới
  32
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 34. einstein_1789

  Thành viên có triển vọng
  31
  • Bài viết
   7
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 35. cem.nuce

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên