Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #2

 1. Nguyễn An Quốc

  Thành viên mới
  43
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. thevcoin

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. harrybotboy

  Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
  • Bài viết
   42
  • Thích
   11
  • Điểm
   8
 4. hotmen_8x_pro

  Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
  • Bài viết
   459
  • Thích
   278
  • Điểm
   63
 5. giangntseoer

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 6. songhaodc3

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1