Members Who Liked Message #1

Chủ đề:
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về giá nhân công
 1. 26/4/16

  cuonglinh37

  Tập sự
  , 27
  Bài viết:
  0
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. 15/4/16

  thaonguyendtvt

  Tập sự
  Bài viết:
  27
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. 31/3/16

  QLDATCHQ

  Tập sự
  , Nam
  Bài viết:
  12
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 4. 31/3/16

  Manhcuongxd

  Tập sự
  Bài viết:
  4
  Số lượt thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
 5. 31/3/16

  cuteott

  Kỹ sư định giá hạng 3
  , 32
  Bài viết:
  260
  Số lượt thích:
  129
  Điểm thành tích:
  43
 6. 30/3/16

  LEVOTONG2212

  Tập sự
  , 27
  Bài viết:
  2
  Số lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 7. 29/3/16

  chuducminh

  Tập sự
  , Nam
  Bài viết:
  15
  Số lượt thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 8. 29/3/16

  tiendhxd

  Tập sự
  , Nam
  Bài viết:
  7
  Số lượt thích:
  11
  Điểm thành tích:
  1
 9. 29/3/16

  nguuvang

  Tập sự
  Bài viết:
  3
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 10. 29/3/16

  quanvanloipt

  Tập sự
  Bài viết:
  5
  Số lượt thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 11. 29/3/16

  thanhle82

  Kỹ sư định giá hạng 3
  , Nam
  Bài viết:
  229
  Số lượt thích:
  118
  Điểm thành tích:
  43
 12. 28/3/16

  VanToanGXD

  Kỹ sư định giá hạng 2
  , Nam
  Bài viết:
  791
  Số lượt thích:
  971
  Điểm thành tích:
  93