Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. dinhhuandz

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 2. cuonglinh37

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 3. thaonguyendtvt

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   27
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 4. QLDATCHQ

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   11
  • Thích
   0
  • Điểm
   3
 5. Manhcuongxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   7
  • Điểm
   3
 6. cuteott

  Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
  33
  • Bài viết
   241
  • Thích
   122
  • Điểm
   43
 7. LEVOTONG2212

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   2
  • Thích
   1
  • Điểm
   1
 8. chuducminh

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   15
  • Thích
   3
  • Điểm
   3
 9. tiendhxd

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   7
  • Thích
   15
  • Điểm
   1
 10. nguuvang

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 11. quanvanloipt

  Thành viên có triển vọng
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 12. thanhle82

  Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
  • Bài viết
   226
  • Thích
   110
  • Điểm
   43
 13. VanToanGXD

  Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
  • Bài viết
   738
  • Thích
   885
  • Điểm
   93