Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. baolong_1505

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. songhaodc3

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 3. chuongnguyen777

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 4. manhtien98

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 5. vanquyenxd

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 6. letuanfc120

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 7. Tiger240187

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 8. Nguyen Tuan Duong

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 9. linsin

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   10
  • Thích
   6
  • Điểm
   3
 10. ksminh

  Thành viên mới
  44
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 11. nguyenkhachiep

  Thành viên mới
  29
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm
   3
 12. quydo04

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 13. vietcanhxd

  Thành viên nhiều triển vọng
  30
  • Bài viết
   18
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 14. homepage

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   12
  • Thích
   5
  • Điểm
   3
 15. phamkhoabao

  Học mà vui ! đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Bài viết
   32
  • Thích
   24
  • Điểm
   18
 16. viokute

  Thành viên nhiều triển vọng
  28
  • Bài viết
   13
  • Thích
   3
  • Điểm
   3