Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #3

 1. nguyennhatduy76

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 2. hiepdn

  Thành viên có triển vọng
  29
  • Bài viết
   6
  • Thích
   2
  • Điểm
   3
 3. phamdienxd90

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 4. sontnt

  Thành viên rất triển vọng
  34
  • Bài viết
   28
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 5. garupro

  Thành viên mới
  28
  • Bài viết
   4
  • Thích
   1
  • Điểm
   1
 6. letuanfc120

  Thành viên mới
  30
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 7. Tiger240187

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 8. Quangna

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 9. hophidiep

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 10. khoa0582

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 11. thanhnguyen6190

  Thành viên nhiều triển vọng
  28
  • Bài viết
   10
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 12. khungso

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 13. huongngoclan_hello

  Thành viên mới
  • Bài viết
   1
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 14. binhlong

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   16
  • Thích
   6
  • Điểm
   3
 15. Nguyen Tuan Duong

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 16. hung190877

  Thành viên mới
  40
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 17. nguyenlan2t

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   2
  • Điểm
   1
 18. mycu

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm
   0
 19. thaonguyendtvt

  Thành viên rất triển vọng
  • Bài viết
   27
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 20. trietchin

  Thành viên mới
  34
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 21. tankontum

  Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
  45
  • Bài viết
   39
  • Thích
   16
  • Điểm
   8
 22. huytoan.vcc

  Thành viên có triển vọng
  9
  • Bài viết
   5
  • Thích
   0
  • Điểm
   1