Thư viện

Đánh giá cao

 1. Lập hồ sơ đấu thầu gói thầu xây lắp nguyentheanh
  đấu thầu xây lắp, gói thầu, lập giá thầu, hồ sơ đấu thầu
 2. So sánh Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dựng nguyentheanh
  lap chi phi, quan ly chi phi, du an dau tu, du toan gxd 10
 3. So sánh điểm khác nhau giữa Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động QuyettoanGXD
  so sánh nghị định, điểm mới nghị định 37, hợp đồng xây dựng
 4. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 nguyentheanh
  Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
 5. Phần mềm Dự toán GXD khóa mềm 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD nguyentheanh
  Dự toán GXD khóa mềm chạy với Office 32bit
 6. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng VanToanGXD
  Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 7. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng nguyentheanh
  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 8. Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD nguyentheanh
  Dự toán GXD khóa cứng chạy với Office 32bit
 9. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng QuyettoanGXD
  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 10. Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp Capcon
  Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp
 1. Trần Đình Trọng

  Tiêu chuẩn ống cống bê tông thoát nước TCVN 2017-04-21

  http://congtytaman.com/tieu-chuan-ong-cong-be-tong-thoat-nuoc-tcvn-9113-2012.htm
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  14
  Cập nhật:
  21/4/17
 2. uchiha.bin
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  8
  Cập nhật:
  13/4/17
 3. Trần Đình Trọng
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  9
  Cập nhật:
  4/4/17
 4. Trần Đình Trọng

  Tiêu chuẩn ống cống bê tông thoát nước TCVN 2017-04-04

  http://congtytaman.com/tieu-chuan-ong-cong-be-tong-thoat-nuoc-tcvn-9113-2012.htm
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  7
  Cập nhật:
  4/4/17
 5. thepthainguyen
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  16
  Cập nhật:
  10/9/16
 6. thepthainguyen
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  19
  Cập nhật:
  1/9/16
 7. He Phan
  0/5, 0 bầu chọn
  Cập nhật:
  16/6/16
 8. chaubathong200972

  Quyết định số 496/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai về Văn bản hết hiệu lực từ năm 2003-2012 2015-11-16

  vềviệc Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành từ năm 2003-2012 hết hiệu lực
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  16
  Cập nhật:
  16/11/15
 9. nguyentheanh

  Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 2015-06-30

  thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  700
  Cập nhật:
  30/6/15
 10. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  311
  Cập nhật:
  3/6/15
 11. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  194
  Cập nhật:
  3/6/15
 12. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  98
  Cập nhật:
  26/5/15
 13. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  66
  Cập nhật:
  26/5/15
 14. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  54
  Cập nhật:
  26/5/15
 15. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  80
  Cập nhật:
  26/5/15
 16. nguyentheanh

  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 2015-05-15

  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  4.5/5, 2 bầu chọn
  Lượt tải:
  1.753
  Cập nhật:
  15/5/15
 17. Capcon

  Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp 2015-06-30

  Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  1.796
  Cập nhật:
  10/5/15