Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiêu chuẩn thiết kế

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm liên quan đến thiết kế
M
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
156
Cập nhật
V
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
246
Cập nhật
R
Quyết định 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
65
Cập nhật
tthanhchungxd
TCVN5574 -2012 về kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
191
Cập nhật
Top Bottom