Tiêu chuẩn thiết kế

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm liên quan đến thiết kế

Top resources

T
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
T
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
T
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
T
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Trần Đình Trọng
http://congtytaman.com/tieu-chuan-ong-cong-be-tong-thoat-nuoc-tcvn-9113-2012.htm
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
18
Cập nhật
M
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
153
Cập nhật
V
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
246
Cập nhật
R
Quyết định 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
65
Cập nhật
tthanhchungxd
TCVN5574 -2012 về kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
190
Cập nhật