Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 2015-04-10

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

  1. nguyentheanh
    Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 đã được 99,3% số đại biểu có mặt tán thành thông qua. Tôi đã được một người bạn là Đại biểu Quốc hội gửi cho file Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

    Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 gồm 13 chương, 96 điều, 61 trang. Tôi xin vinh dự đưa ra bài giảng online đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu về luật mới rất quan trọng này.


    Xin gửi các đồng nghiệp bản gốc, anh/em Cty GXD đã chế bản một tờ bìa để các bạn có thể in ra đóng quyển tiện tra cứu.
    Chúc các bạn thực hiện tốt và gặp nhiều may mắn trong công việc.